Amenzile ajung la 4 000 de lei. Toți românii care nu sunt racordați risca amenzi usturatoare. Ce document trebuie sa aveti

Toți românii care nu sunt racordați la sistemul de canalizare sunt vizați! Riscă o amendă usturătoare dacă nu au această dovadă.

Totul este prevăzut într-un proiect de act normativ care va fi dezbătut la Senat. Potrivit iniţiativei legislative, persoanele care nu vor să se racordeze la sistemul de canalizare riscă amanezi grele dacă nu au acest document.

Loading...

Este vorba despre o dovadă care arată că nu poluează solul şi pânza freatică. Amenzile ajung la 4 000 de lei.

Ce spun iniţiatorii?

“Chiar dacă în momentul emiterii autorizaţiei de construire se stipulează obligativitatea racordării la reţele în termen de 6 luni de la finalizarea construcţiei şi chiar dacă regulamentul serviciului operatorilor prevede obligaţia racordării, aceste prevederi nu sunt suficiente şi nu rezolvă problema utilizatorilor care refuză racordarea”, argumentează parlamentarii iniţiatori ai proiectului legislativ, în expunerea de motive.

Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 va fi modificată. Oficialii vor să introducă un nou articol.

Este vorba despre art. 29¹, care spune că:

“ La solicitarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale, persoanele fizice care nu se racordează la serviciul public de canalizare existent în localitate sunt obligate să facă dovada că nu poluează solul şi pânza de apă freatică”.

Art. 39 – După alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4¹), cu următorul cuprins:

“Alin. (4¹) – Nerespectarea prevederilor art. 29¹ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei”.

Loading...