AVEȚI NECAZURI? RUGĂCIUNEA LA CUVIOASA PARASCHEVA FACE ADEVĂRATE MINUNI!

Cinstită an de an pe data de 14 octombrie, cuvioasa Parascheva nu este sărbătorită doar de Biserica Ortodoxă Română, ci și de alte biserici de rit oriental.

Cunoscută ca sfânta patroană a Moldovei, cuvioasa Parascheva face minuni cu toți cei care au necazuri și se roagă neîncetat acesteia cu sufletul plin de speranță. Iată ce rugăciune trebuie să spuneți pentru a vă rezolva toate problemele.

Loading...

VEȚI PRIMI RAPID AJUTOR

“Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii.

Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slavim preasfânt numele Tău în veci.

Amin”.

Loading...