Cea mai puternică rugăciune către Maicuta Sfanta care se spune astazi si maine, 21 noiembrie de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie, prima sărbătoare cu cruce roșie a Postului Crăciunului. Credincioșii cinstesc această zi prin dezlegare la pește în Poștul Mare, merg la biserică și se roagă. Iată cea mai puternică rugăciune, pentru ajurtor, care se rostește de Intrarea Maicii Domnului în Biserică.

Sărbătoarea este numită în popor şi Vovidenia sau Ovidenia, care înseamnă “ceea ce se face văzută”. Sinaxarul din Minei spune:

Loading...

“Intrarea în Biserica legii a Doamnei de Dumnezeu Născătoarei a pricinuit ortodocşilor creştini praznic minunat şi la toată lumea, fiindcă s-a făcut aceasta într-un chip minunat şi este înaintemergătoare a marii şi înfricoşătoarei taine a Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu”. Sărbătoarea reprezintă ziua în care părinții Mariei, Ioachim și Ana, au dus-o pe aceasta la vârsta de 3 ani la templul din Ierusalim, pentru a asculta citirea cărților sfinte. Maria a stat 15 ani în Templu, până în momentul în care a devenit mamă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos

Calendar ortodox 2018. Cea mai puternică rugăciune către Maica Domnului

Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Troparul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului!

Condacul 1

Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă ce se aduce astăzi de Sfinţii săi Părinţi în Biserica Domnului şi se aşază în Sfânta Sfintelor, spre sălăşluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă şi cu mulţime de făclii să o întâmpinăm.

Iar tu care ai milostivire nemărginită, slobozeşte-ne din toate nevoile pe noi, care îţi cântăm: Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Icosul 1

Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credinţa, iar credincioşii o fericesc pururea şi cu bucurie cântă laudele acestea:

Bucură-te, Sfântă Pruncă, ce astăzi eşti adusă în Sfânta Sfintelor;

Bucură-te, că Sfinţii tăi Părinţi astăzi împlinesc făgăduinţa;

Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu Zaharia;

Bucură-te, că el te-a aşezat în Sfânta Sfintelor;

Bucură-te, că Sfântul Zaharia, apărând cinstea ta, de evrei a fost omorât;

Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu;

Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregăteşte azi sălăşluirea ta;

Bucură-te, că tu începi mântuirea noastră;

Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 2-lea

Veniţi, cetele creştineşti, să ne adunăm la Sfânta Pruncă, cea care lăsând toate bucuriile din lume, se duce ca o jertfă în Biserica Domnului de către Sfinţii săi Părinţi, pentru mântuirea noastră, şi ca o mulţumire să o cinstim cu cântări prăznuind duhovniceşte, iar lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea

În vârstă de trei ani fiind Sfântă Pruncă, iar mai târziu Născătoare de Dumnezeu, I s-a adus Domnului, împlinind făgăduinţa Părinţilor săi, şi marele arhiereu Zaharia o primeşte şi o aşază în Sfânta Sfintelor, pentru a noastră mântuire; pentru aceasta să-i cântăm:

Bucură-te, că de fecioare cu făclii ai fost adusă;

Bucură-te, vasul cel sfinţit;

Bucură-te, biserica Împăratului tuturor;

Bucură-te, fecioară de Dumnezeu aleasă;

Bucură-te, că David mai înainte a proorocit despre intrarea ta în Sfânta Sfintelor;

Bucură-te, pâine cuvântătoare;

Bucură-te, cămara Cuvântului lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai fost hrănită de îngeri;

Bucură-te, că ai fost aleasă de Dumnezeu pentru a fi Maică a Sa;

Bucură-te, cortul lui Dumnezeu;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Loading...