Ritualul celor 3 zile de care te ajută să purifici sufletul șI să îndeplinești dorințele!

Este un ritual care, dacă este urmat cu inima împăcată, poate fi de mare ajutor atunci când sunteți într-o situație dificilă a vieții. Are o putere deosebită și îndeplinește dorințele, purificând totodată sufletul celor ce îl urmează.

Pentru a-l îndeplini, nu ai nevoie de mai mult de 2-3 minute iar efectele nu se vor lăsa așteptate. Se urmează 3 dimineți de luni la rând, având nevoie doar de o lumânare aprinsă și cu multă, multă credință și înțelepciune!

Loading...

RUGĂCIUNEA DE BAZĂ ( ESTE RUGĂCIUNEA CARE SE CITEȘTE ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ DE LUNI)

”Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă recunosc şi mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeieşti. Deci, astăzi, că este luni şi începutul săptămânii, mă rog cu umilinţă îndurării Tale celei mari.

Iartă-mi păcatele cele de voie şi fără de voie, şi-mi ajută să pun început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire!

Amin.”

URMEAZĂ RUGĂCIUNEA PRIMEI ZILE DE LUNI – SE ROSTEȘTE DUPĂ RUGĂCIUNEA DE BAZĂ!

” Împărate Ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Amin!”

RUGĂCIUNEA CELEI DE-A DOUA ZI DE LUNI – SE ROSTEȘTE DUPĂ RUGĂCIUNEA DE BAZĂ!

”Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt.

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Amin.”

RUGĂCIUNEA CELEI DE-A TREIA ZI DE LUNI – SE ROSTEȘTE DUPĂ RUGĂCIUNEA DE BAZĂ!

”Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule Atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă scula din somn și a dobândi intrare în casa Ta.

Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze.

Că și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt.

Amin.”

Loading...